Apple TV (2nd Generation)

Apple TV (2nd Generation)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1378
อีเอ็มซี
2411
จำนวนการสั่งซื้อ
MC572LL/A
ประเภทของ CPU
Apple A4