iPod nano

Tehničke specifikacije

Predstavljen
Broj modela
A1137
EMC
2066
Broj narudžbe
MA004LL/A

ipod