iBook G3/600 14 inča, početkom 2002

iBook G3/600 14 inča, početkom 2002

Tehničke specifikacije

Predstavljen
Broj modela
M8413
Broj narudžbe
M7701LL/A
CPU tip
PowerPC 750cx (G3)

iBook