iMac Core 2 duo Aluminium

iMac Core 2 duo Aluminium

20072008

Procjenu ne utječe ovaj odgovor.

Tehničke specifikacije

Predstavljen
Model Code
iMac7,1
Broj modela
A1224, A1225
EMCS
2133, 2134
Kataloški brojevi
MA876LL, MA877LL, MA878LL, BTO/CTO

iMac