Apple Watch Series 2, 38 mm

Apple Watch Series 2, 38 mm

20162017

האומדן אינו מושפע מענה זו.

מפרט טכני

Introduced
Model Code
Watch2,3
Model Numbers
A1757, A1816
EMCs
3104, 3109
Order Numbers
MNP22xx/A, MNP32xx/A, MQ132xx/A, MNNY2xx/A, MNP02xx/A, MNNQ2xx/A, MNNW2xx/A, MNNX2xx/A, MNYP2xx/A, MQ172xx/A, MNYX2xx/A, MP0D2xx/A, MP052xx/A, MP082xx/A, MQ162xx/A, MNP42xx/A, MNP52xx/A, MNP62xx/A, MNP72xx/A, MNP82xx/A, MNP92xx/A, MNPA2xx/A, MNQ52xx/A, MNQ62xx/A, MNQ72xx/A, MNQ82xx/A, MNQ92xx/A, MQ1F2xx/A, MNPD2xx/A, MNPE2xx/A, MP492xx/A, MNPF2xx/A
CPU Type
Apple S2

Apple connected Watch