MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

200820092010

האומדן אינו מושפע מענה זו.

מפרט טכני

Introduced
Model Code
MacBookAir2,1
EMCs
2253, 2334
Order Numbers
MB543xx/A, MB940xx/A, MC233xx/A, MC234xx/A, MC505xx/A

Macbook Pro