Power Macintosh G5 DP

Power Macintosh G5 DP

20042005

האומדן אינו מושפע מענה זו.

מפרט טכני

Introduced
Model Code
PowerMac7,3
EMCs
1969C, 2061
Order Numbers
M9454xx/A, M9455xx/A, M9457xx/A, M9747xx/A, M9748xx/A, M9749xx/A
CPU Type
PowerPC 970fx (G5) x2

Power Mac G5