Mac mini, מאוחר 2018

Mac mini, מאוחר 2018

201820192020

האומדן אינו מושפע מענה זו.

מפרט טכני

Introduced
Model Code
Macmini8,1
EMC
3213
Order Numbers
MRTR2xx/A, MRTT2xx/A, MXNF2xx/A, MXNG2xx/A

Mac mini