iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

201520162017
20182019

האומדן אינו מושפע מענה זו.

מפרט טכני

Introduced
Model Code
iPad5,1
EMC
2824
Order Numbers
MK6K2xx/A, MK9H2xx/A, MK9P2xx/A, MK6L2xx/A, MK9J2xx/A, MK9Q2xx/A, MK6J2xx/A, MK9G2xx/A, MK9N2xx/A, MNY22xx/A, MNY32xx/A, MNY12xx/A

the small factor