iPod nano (3rd Gen/Fat)

iPod nano (3rd Gen/Fat)

20072008

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
2174
Αριθμοί Παραγγελία
MA978xx/A, MA980xx/A, MB249xx/A, MB253xx/A, MB261xx/A, MB453xx/A

ipod