Apple Watch SE 2 (GPS, 44 mm)

Apple Watch SE 2 (GPS, 44 mm)

20222023

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
8091
Αριθμός παραγγελίας
MNTD3LL/A
CPU Type
Apple S8

Apple connected Watch