Apple Watch SE GPS (40 mm)

Apple Watch SE GPS (40 mm)

2020202120222023

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Watch5,9
3485
Αριθμοί Παραγγελία
MYDN2xx/A, MYYF2xx/A, MYDY2xx/A, MYDX2xx/A, MYE02xx/A
CPU Type
Apple S5

Apple connected Watch