Apple Watch SE GPS (44 mm)

Apple Watch SE GPS (44 mm)

2020202120222023

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Watch5,10
3486
Αριθμοί Παραγγελία
MYDR2xx/A, MYYK2xx/A, MYE22xx/A, MYE12xx/A, MYE32xx/A
CPU Type
Apple S5

Apple connected Watch