Apple Watch Series 0 (42 mm)

Apple Watch Series 0 (42 mm)

20152016

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Watch1,2
2871
Αριθμοί Παραγγελία
MLC72xx/A, MMEE2xx/A, MMFQ2xx/A, MLC62xx/A, MMFP2xx/A, MJ3N2xx/A, MJ3P2xx/A, MJ3Q2xx/A, MJ3R2xx/A, MLC42xx/A, MLC52xx/A, MMED2xx/A, MMFE2xx/A, MMFL2xx/A, MMFM2xx/A, MMFN2xx/A, MJ3T2xx/A, MMFR2xx/A, MJ3U2xx/A, MJ3V2xx/A, MJ3X2xx/A, MJ3Y2xx/A, MJ402xx/A, MJ432xx/A, MJ452xx/A, MJ472xx/A, MJYN2xx/A, MLCC2xx/A, MLCD2xx/A, MLCE2xx/A, MLC92xx/A, MLFA2xx/A, MLFC2xx/A, MLLE2xx/A, MMFU2xx/A, MMFV2xx/A, MMFX2xx/A, MMG02xx/A, MJ482xx/A, MLC82xx/A, MMG22xx/A, MJ4A2xx/A, MLE52xx/A, MJ8Q2xx/A, MJVT2xx/A, MKL62xx/A, MLFH2xx/A
CPU Type
Apple S1

Apple connected Watch