iPod nano (5th Gen/Camera)

iPod nano (5th Gen/Camera)

20092010

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
2317
Αριθμοί Παραγγελία
MC031xx/A, MC027xx/A, MC037xx/A, MC040xx/A, MC046xx/A, MC050xx/A, MC034xx/A, MC043xx/A, MC049xx/A, MC062xx/A, MC060xx/A, MC066xx/A, MC068xx/A, MC072xx/A, MC075xx/A, MC064xx/A, MC070xx/A, MC074xx/A

ipod