iPod 6th Gen / 7th Gen

iPod 6th Gen / 7th Gen

2007200820092010
2011201220132014

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
2173
Αριθμοί Παραγγελία
MB029xx/A, MB147xx/A, MB145xx/A, MB150xx/A, MB562xx/A, MB565xx/A, MC293xx/A, MC297xx/A

ipod