Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

20042005

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
PowerMac9,1
2020
M9555xx/A
CPU Type
PowerPC 970fx (G5)

Power Mac G5