Power Macintosh G4 Cube

Power Macintosh G4 Cube

20002001

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
PowerMac5,1
1844
Αριθμοί Παραγγελία
M7642xx/A, BTO/CTO
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4