Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

200220032004

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
PowerMac3,6
EMCS
1914, 1914C
Αριθμοί Παραγγελία
M8787xx/A, M8689xx/A, M8573xx/A, M8839xx/A, M8840xx/A, M8841xx/A, M9145xx/A

Power Mac G4