Mac mini, τέλη του 2018

Mac mini, τέλη του 2018

201820192020

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
Macmini8,1
EMC
3213
Αριθμοί Παραγγελία
MRTR2xx/A, MRTT2xx/A, MXNF2xx/A, MXNG2xx/A

Mac mini