iMac Retina 4K, 21,5 ίντσες, 2019

iMac Retina 4K, 21,5 ίντσες, 2019

201920202021
20222023

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
iMac19,2
3195
Αριθμοί Παραγγελία
MRT3xx/A, MRT4xx/A, MHK23xx/A

iMac