iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

20142015

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad4,7
EMC
2848
Αριθμοί Παραγγελία
MGNV2xx/A, MGGT2xx/A, MGP42xx/A, MGYE2xx/A, MGY92xx/A, MGYK2xx/A, MGNR2xx/A, MGGQ2xx/A, MGP32xx/A

the small factor