iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

201520162017
20182019

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad5,2
EMC
2825
Αριθμοί Παραγγελία
MK872xx/A, MK8A2xx/A, MK8E2xx/A, MK882xx/A, MK8C2xx/A, MK8F2xx/A, MK862xx/A, MK892xx/A, MK8D2xx/A, MNWQ2xx/A, MNWR2xx/A, MNWP2xx/A

the small factor