iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

20142015

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
iPad4,8
EMC
2849
Αριθμοί Παραγγελία
MH3F2xx/A, MH382xx/A, MH3M2xx/A, MH3G2xx/A, MH392xx/A, MH3N2xx/A, MH3E2xx/A, MH372xx/A, MH3L2xx/A

the small factor