iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

201220132014

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
iPad3,4
2604
Αριθμοί Παραγγελία
MD510xx/A, MD511xx/A, MD512xx/A, MD513xx/A, MD514xx/A, MD515xx/A, ME392xx/A, ME393xx/A

iPad : the classic models