iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

2014201520162017

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
iPad5,4
2823
Αριθμοί Παραγγελία
MH2V2xx/A, MH2N2xx/A, MH322xx/A, MH2W2xx/A, MH2P2xx/A, MH332xx/A, MH2U2xx/A, MH2M2xx/A, MH312xx/A, MNW22xx/A, MNW32xx/A, MNW12xx/A

The thinnest iPad in the Apple tablet range