Apple TV (Original/1st Gen)

Apple TV (Original/1st Gen)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1218
EMC
2123
Αριθμός παραγγελίας
MA711LL/A
CPU Type
Pentium M