Apple Watch SE 2, GPS, 44 mm

Apple Watch SE 2, GPS, 44 mm

202220232024

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
8091
Αριθμός παραγγελίας
MNTD3LL/A
CPU Type
Apple S8

Apple connected Watch