Apple Watch SE GPS, 40 mm

Apple Watch SE GPS, 40 mm

202020212022
20232024

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
Watch5,9
EMC
3485
Αριθμοί Παραγγελία
MYDN2xx/A, MYYF2xx/A, MYDY2xx/A, MYDX2xx/A, MYE02xx/A
CPU Type
Apple S5

Apple connected Watch