Apple Watch Series 2, 38 mm

Apple Watch Series 2, 38 mm

20162017

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
Watch2,3
Αριθμός μοντέλου
A1757, A1816
EMCS
3104, 3109
Αριθμοί Παραγγελία
MNP22xx/A, MNP32xx/A, MQ132xx/A, MNNY2xx/A, MNP02xx/A, MNNQ2xx/A, MNNW2xx/A, MNNX2xx/A, MNYP2xx/A, MQ172xx/A, MNYX2xx/A, MP0D2xx/A, MP052xx/A, MP082xx/A, MQ162xx/A, MNP42xx/A, MNP52xx/A, MNP62xx/A, MNP72xx/A, MNP82xx/A, MNP92xx/A, MNPA2xx/A, MNQ52xx/A, MNQ62xx/A, MNQ72xx/A, MNQ82xx/A, MNQ92xx/A, MQ1F2xx/A, MNPD2xx/A, MNPE2xx/A, MP492xx/A, MNPF2xx/A
CPU Type
Apple S2

Apple connected Watch