Apple Watch Series 0, 38 mm

Apple Watch Series 0, 38 mm

20152016

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
Watch1,1
EMC
2870
Αριθμοί Παραγγελία
MMEC2xx/A, MMF52xx/A, MLCH2xx/A, MMF42xx/A, MJ2T2xx/A, MJ2U2xx/A, MJ2V2xx/A, MJ2W2xx/A, MLCF2xx/A, MLCG2xx/A, MME92xx/A, MMF02xx/A, MMF12xx/A, MMF22xx/A, MMF32xx/A, MJ2X2xx/A, MMF62xx/A, MJ2Y2xx/A, MJ3A2xx/A, MJ3E2xx/A, MJ302xx/A, MJ312xx/A, MJ322xx/A, MJ332xx/A, MJ362xx/A, MJYK2xx/A, MLCL2xx/A, MLCN2xx/A, MLCP2xx/A, MLC02xx/A, MLC22xx/A, MLC32xx/A, MLE62xx/A, MLLD2xx/A, MMF82xx/A, MMFD2xx/A, MMF92xx/A, MMFH2xx/A, MMFK2xx/A, MJ3F2xx/A, MLCK2xx/A, MJ3K2xx/A, MJ3L2xx/A, MJ8P2xx/A, MJ3G2xx/A, MKL52xx/A
CPU Type
Apple S1

Apple connected Watch