iPod shuffle (1st Gen/White)

iPod shuffle (1st Gen/White)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1112
EMC
2037
Αριθμός παραγγελίας
M9724LL/A

ipod