iPod nano (5th Gen/Camera)

iPod nano (5th Gen/Camera)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1320
EMC
2317
Αριθμός παραγγελίας
MC031LL/A

ipod