iPod nano (3rd Gen/Fat)

iPod nano (3rd Gen/Fat)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1236
EMC
2174
Αριθμός παραγγελίας
MA978LL/A

ipod