iPod 6th Gen / 7th Gen

iPod 6th Gen / 7th Gen

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1238
EMC
2173
Αριθμοί Παραγγελία
MB029LL/A, MB147LL/A, MB145LL/A, MB150LL/A, MB562LL/A, MB565LL/A, MC293LL/A, MC297LL/A

ipod