iPod 4th Gen (ClickWheel)

iPod 4th Gen (ClickWheel)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1059
EMC
1995
Αριθμός παραγγελίας
M9282LL/A

ipod