iPod 4th Gen (ClickWheel)

iPod 4th Gen (ClickWheel)

20042005

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
1995
Αριθμοί Παραγγελία
M9282xx/A, M9268xx/A

ipod