iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1019
EMC
1942
Αριθμός παραγγελίας
M8737LL/A

ipod