iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

20022003

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
1942
Αριθμοί Παραγγελία
M8737xx/A, M8738xx/A, M8740xx/A, M8741xx/A, M8697xx/A

ipod