MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

20072008

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
MacBookPro3,1
Αριθμός μοντέλου
A1226, A1229
EMCS
2136, 2137
Αριθμοί Παραγγελία
MA895LL, MA896LL, BTO/CTO, MA897xx/A

Macbook Pro