MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMCS
2136, 2137
Αριθμοί Παραγγελία
MA895LL, MA896LL, BTO/CTO, MA897LL/A

Macbook Pro