MacBook Pro Vega 15 inches, 2018, 2019

MacBook Pro Vega 15 inches, 2018, 2019

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1990
EMCS
3215, 3359
Αριθμός παραγγελίας
BTO/CTO

Macbook Pro