MacBook Pro Retina 13 inches, 2012

MacBook Pro Retina 13 inches, 2012

20122013

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
MacBookPro10,2
EMCS
2557, 2672
Αριθμοί Παραγγελία
MD212xx/A, ME116xx/A, ME662xx/A, BTO/CTO

Macbook Pro