MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

200820092010

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
MacBookAir2,1
EMCS
2253, 2334
Αριθμοί Παραγγελία
MB543xx/A, MB940xx/A, MC233xx/A, MC234xx/A, MC505xx/A

Macbook Pro