MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1304
EMCS
2253, 2334
Αριθμοί Παραγγελία
MB543LL/A, MB940LL/A, MC233LL/A, MC234LL/A

Macbook Pro