Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

Power Macintosh G5 1.8 (PCI)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1093
EMC
2020
Αριθμός παραγγελίας
M9555LL/A
CPU Type
PowerPC 970fx (G5)

Power Mac G5