Power Macintosh G5 DP

Power Macintosh G5 DP

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
A1047
EMCS
1969C, 2061
Αριθμοί Παραγγελία
M9454LL/A, M9455LL/A, M9457LL/A, M9747LL/A, M9748LL/A, M9749LL/A
CPU Type
PowerPC 970fx (G5) x2

Power Mac G5