Power Macintosh G4 Cube

Power Macintosh G4 Cube

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M7886
EMC
1844
Αριθμοί Παραγγελία
M7642LL/A, BTO/CTO
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4