Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

Power Macintosh G4 (MDD / FW800)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M8570
EMCS
1914, 1914C
Αριθμοί Παραγγελία
M8787LL/A, M8689LL/A, M8573LL/A, M8839LL/A, M8840LL/A, M8841LL/A, M9145LL/A

Power Mac G4