Power Macintosh G4 (Gigabit)

Power Macintosh G4 (Gigabit)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M5183
EMCS
1856, 1864
Αριθμοί Παραγγελία
M7891LL/A, M7892LL/A, M7893LL/A

Power Mac G4