Power Macintosh G4 (Gigabit)

Power Macintosh G4 (Gigabit)

20002001

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
PowerMac3,3
EMCS
1856, 1864
Αριθμοί Παραγγελία
M7891xx/A, M7892xx/A, M7893xx/A

Power Mac G4