Power Macintosh G4 (AGP)

Power Macintosh G4 (AGP)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M5183
EMCS
1810/1843, 1843
Αριθμοί Παραγγελία
M7232LL/A, M7629LL/A, M7824LL/A, M7827LL/A
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4