Power Macintosh G4 (AGP)

Power Macintosh G4 (AGP)

19992000

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
PowerMac3,1
EMCS
1810/1843, 1843
Αριθμοί Παραγγελία
M7232xx/A, M7629xx/A, M7824xx/A, M7827xx/A
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4