Power Macintosh G4 (PCI)

Power Macintosh G4 (PCI)

1999

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
PowerMac1,2
EMC
1832
Αριθμοί Παραγγελία
M7631xx/A, M7826xx/A
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4