Power Macintosh G4 (PCI)

Power Macintosh G4 (PCI)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M5183
EMC
1832
Αριθμοί Παραγγελία
M7631LL/A, M7826LL/A
CPU Type
PowerPC 7400 (G4)

Power Mac G4