Power Macintosh G3 (beige)

Power Macintosh G3 (beige)

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
EMC
None
Αριθμοί Παραγγελία
M6141LL/A, M6431LL/A, M6202LL/A, M6142LL/A, M7105LL/A, M6572LL/A, M7107LL/A, M6319LL/A, M6321LL/A
CPU Type
PowerPC 750 (G3)

Power Mac G3