Power Macintosh G3 (beige)

Power Macintosh G3 (beige)

19971998

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Αριθμός μοντέλου
M3979, M4405, M4787
EMC
None
Αριθμοί Παραγγελία
M6141xx/A, M6431xx/A, M6202xx/A, M6142xx/A, M7105xx/A, M6572xx/A, M7107xx/A, M6319xx/A, M6321xx/A
CPU Type
PowerPC 750 (G3)

Power Mac G3