Mac Pro, τέλη του 2013

Mac Pro, τέλη του 2013

2013201420152016
201720182019

Η εκτίμηση δεν επηρεάζεται από αυτή την απάντηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

εισήχθη
Model Code
MacPro6,1
EMC
2630
Αριθμοί Παραγγελία
ME253xx/A, MD878xx/A, MQGG2xx/A, BTO/CTO

Mac Pro